Jdi na obsah Jdi na menu
 


"za dobrotu na žebrotu..."

Bohnická divadelní společnost ® M. /Učajze/ Učíka

         je experimentální, v Česku jediný divadelní projekt svého druhu,  jenž v sobě spojuje divadelní umění a terapii divadlem v tak komplexní formě.

         Iniciátorem jeho vzniku byl Učíkův spolužák z gymnázia J. Keplera, MUDr Petr Rákos, již v roce 1982. Projekt připravil k realizaci a realizoval v roce 1991 Martin Učík. Soubor je veden divadelními profesionály, kde jádrem hereckého souboru jsou lidé s psychiatrickými obtížemi, pacienti psychiatrických zařízení.

         Projekt sleduje celosvětový trend v terapii lidské duše a není dnes nijak pozadu. Projekt CTD – BDS ® patří v Evropě k poměrně „starým“ souborům, ne však k nejstarším. Komunistická éra takové experimenty přímo zakazovala, z toho důvodu bylo Česko pozadu za západní Evropou, ovšem naopak před východní Evropou, např. Ruskem, má stále veliký vývojový náskok, daný úrovní rozvoje zdravotnictví a kultury.

         Jde o pravidelnou činnost, kde jsou herci – pacienti primární veličinou divadelních představení, uváděných pro diváckou veřejnost. Zažívají tedy proces tvorby, magii divadla a živý kontakt s publikem. Jsou uvedeni do procesu, který je tvorbou, behaviorální terapií a zároveň smysluplnou, běžnou, lidskou prací, oceněnou nakonec společenským zájmem i potleskem. CTD - BDS svým hercům prokazatelně  prospívá,  což potvrzují lékaři, v jejichž péči se herci nacházejí.  

Bohnická divadelní společnost má za sebou již více než 20 inscenací a vystupovala v mnoha pražských divadlech /pravidelně v Divadle Komedie, v němž profesionálně působil M. Učík jako herec/ na mnoha přehlídkách po celé republice, na Slovensku, Belgii /na pozvání Učíkova přítele PHDr J. Wegera/ a v Německu. Hrála i na scéně „Zlaté kapličky“ Národního divadla v Praze /díky podpoře Mgr. J. Burianové, bývalé produkční ředitelce Divadla Komedie/. M. Učík prosadil u šéfa tvůrčí skupiny dramatické tvorby v ČT, svého přítele Ondřeje Šrámka, o natočení inscenace „Věra, Marie tančí“ /2000/.

         Projekt Centrum divadelní terapie byl v roce 1993 Vědeckou radou Nadace profesora Vladimíra Vondráčka oceněn 1. Národní psychiatrickou cenou profesora Vladimíra Vondráčka.

         V roce 2006 přihlásil Učík projekt „Bohnická divadelní společnost – Studio Citadela“ do výběrového řízení České asociace pro psychické zdraví „PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE“. Projekt uspěl a byl doporučen evropské psychiatrické organizaci MENTAL HEALTH EUROPE.

V roce 2008 zakladatel a dosavadní umělecký šéf M. Učík, po neshodách, opouští kulturně terapeutické zařízení Studio Citadela, jež koncipoval a vlastníma rukama vybudoval. Drtivá část členů BDS nemá zájem, přes Učíkovy domluvy, ve studiu setrvat. Proto v nastálé situaci zakládá Učík nové občanské sdružení „Bohnická divadelní společnost o.s.“, jež je však ze strany Studia Citadela napadána. Dochází např. k falšování podpisu M. Učíka na grantovém dokumentu  MK ČR,  následně k falešnému svědectví, dále k pokusu o zcizení názvu nového sdružení a jeho identifikačního čísla u MVČR. Tyto nezákonné postupy, dokonce trestné činy, byly jednou zcela bagatelizovány /Ministerstvem kultury/, podruhé přijaty Státním zastupitelstvím jako podnět k prošetření trestného činu, předány Policii ČR, avšak s tím výsledkem, že policie případ padělání státní listiny z důvodu neprokazatelnosti majetkové újmy odložila.

         Studio Citadela se však ani poté nezastavilo a podniklo další pokus o neetické jednání, kdy si hodlalo přisvojit název „Bohnická divadelní společnost“ tím, že požádalo o zapsání chráněné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví, a to bez Učíkova vědomí, takže se vědomě dopustilo krádeže jeho duchovního vlastnictví. Název „Bohnická divadelní společnost“ i název „Studio Citadela“ jsou eticky i právně duchovním vlastnictvím jmenovaného a tvoří obecně známé kulturní pojmy, jež navíc velice pomáhají při zajišťování financí v grantových řízeních. 

         Důkaz skutečného vlastnictví dostatečně a písemně dosvědčili např. tehdejší ředitel PN Bohnice MUDr Zdeněk Bašný a šéfredaktor divadelní revue Svět a divadlo, Mgr. Karel Král a proti zápisu byl podán u ÚPV odpor.

         Úřad průmyslového vlastnictví poté zastavil proces registrace názvu podané Studiem Citadela a v dalším řízení registroval název Bohnická divadelní společnost o.s. ve prospěch jejího autora, Martina Učíka a Bohnické divadelní společnosti o.s.                               Toto zdánlivé vítězství je však jen „Pyrrhovo“,  neboť Studio Citadela, po právnických kličkách, užívá název dál a zamezit by tomu mohlo jen soudní řízení, kde by žalobci, Martin Učík a jeho sdružení, museli složit, ještě před počátkem soudu, částku okolo 50.000 Kč a sjednaný právník o úspěšnosti domoci se práva, značně pochyboval.

Z počátku M. Učík ustupoval, hledal a nacházel nové názvy  /Bohnická Company, BDS Praha,/  ale posléze, po pokračujícím nevybíravém, protizákonném jednání Studia Citadela a po následné právoplatné registraci názvu, rozhodl se, podporován názory přátel, neustupovat, byť tím dochází ke schizoidní existenci dvou souborů se stejným názvem. Proto je zaregistrovaný název doplňován jménem jeho tvůrce, zakladatele. Na několik let volil cestu undregroundového divadla, bez grantové podpory. Nyní /2017/ se bude hlásit do grantových řízení s přesvědčením, že projekty sdružení si grantovou podporu zaslouží a nejen to, pro svůj společenský dosah i potřebují.  

         Toto vše je pak obraz etické úrovně vedení Studia Citadela, a právní úrovně nejvyšších úřadů ČR a Policie ČR.

         Zfalšovaný podpis, křivé svědectví, jimiž si Studio Citadela zajistila státní dotaci MKČR ve výši 250.000,- Kč v r. 2008, padělání veřejné listiny za účelem přivlastnění názvu a identifikačního čísla cizího sdružení – to jsou praktiky Studia Citadela.

         Neetické jednání a pokus o krádež duchovního vlastnictví jiné osoby, byly aspoň částečně napraveny Úřadem průmyslového vlastnictví.

         Na lžích, podvodech, pohrdání právem a krádežích duchovních hodnot nemůže vyrůst nikdy nic dobrého. To ukáže jen čas.

Pročtěte si přiložené dokumenty a  přemýšlejte...

Martin Učík

 

Příspěvky

vyjádření Karla Krále, šéfredaktora divadelní revue SAD

16. 12. 2016

 

Vyjádření pana ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích /1990 - 2005/, MUDr Zdeňka Bašného

20. 6. 2010

svědectví ředitele PL Bohnice o autorství projektu a názvu divadelní společnosti

 

Vyjádření hlavního ošetřovatele Bc.Jana Křičky a MUDr Martina Petrovského, PL Bohnice

25. 11. 2008

Ukradený název divadelní společnosti a jak to bylo...